Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej

Nov 20

Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej

Każda zawierana umowa wiąże się z obowiązkami i prawami lezącymi po obydwu stronach podpisujących daną, konkretną umowę. Jeśli chodzi o umowę deweloperską klient ma prawo od niej odstąpić musi jednak zaistnieć, choć jeden z poniższych faktów. Odstąpić od umowy można, gdy nie zostały w niej jasno określone elementy ustalone w ustawie o umowach deweloperskich. Nieważną umową może być również rozbieżność pomiędzy prospektami informacyjnymi a konkretną umową, lub całkowity brak takiego prospektu. Można również zerwać umowę w przypadku, gdy informacje zawarte w prospektach lub ich załącznikach nie są zgodne z stanem faktycznym w dniu podpisywania umowy. Prawo do odstąpienia od umowy posiadamy również, gdy prospekt informacyjny nie posiada informacji zawartych w wzorcu prospektu, który zawsze powinien być dołączony w formie załącznika. Łamanie terminów i niedotrzymywanie konkretnych dat zawartych w umowie również uprawnia nas do zerwania takiej umowy. Będąc klientem też mamy różne swoje prawa.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .

Nowa ustawa a obowiązki dewelopera

Oct 20

Nowa ustawa a obowiązki dewelopera

Nowe przepisy w sposób bardzo szczegółowy określają minimalną treść umowy deweloperskiej. Nowe umowy muszą zawierać przede wszystkim określenie stron przystępujących do umowy, konkretną datę i miejsce podpisania umowy. Informację na temat nieruchomości, jakiej umowa dotyczy. Konkretną cenę nabycia praw oraz określenie położenia i najbardziej istotnych cech, jakie ma posiadać nasza nieruchomość. W nowej umowie musi być również sprecyzowany konkretny termin przekazania praw lokatorskich na nabywcę. Określona musi być suma zobowiązań pieniężnych oraz terminy ich wpłat oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. Wyraźnie muszą być wyznaczone warunki zwrotu pieniędzy, gdy nabywca zechce skorzystać z tego prawa. Nowe umowy deweloperskie powinny też mieć zapisek dotyczący zapoznania się z folderem informacyjnym przez klienta. Korzystnym dla nas będzie, jeśli w takiej umowie znajdzie się zapisek uprawniający nas do roszczeń pieniężnych od dewelopera, kiedy to on spóźnia się z terminami.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .

Umowy deweloperskie nie takie trudne

Sep 20

Umowy deweloperskie nie takie trudne

Umowy deweloperskie są to umowy niestandardowe. Nie mają uregulowań prawnych ani szablonów. Każda umowa z deweloperem jest inna. Zanim zdecydujemy się na współpracę z deweloperem trzeba koniecznie przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać. Jeśli nie rozumiemy jakichś zapisków należy zwrócić się o pomoc do osoby znającej się na umowach deweloperskich. Największą uwagę trzeba zwracać na zmiany harmonogramu prac, warunki odstąpienia od umowy, zmian projektu oraz kar umownych. Wśród umów deweloperskich wyróżniamy: umowę rezerwacyjną, umowę przedwstępną i umowę ostateczną-przyrzeczoną. Umowa rezerwacyjna ma na celu weryfikacje oczekiwań oraz zakres inwestycji. Przy umowie rezerwacyjnej ponosimy koszt opłaty rezerwacyjnej, która jest kaucją-zabezpieczeniem. Umowa przedwstępna to już umowa zobowiązująca do zawarcia umowy ostatecznej. Nie jest wymagana tu forma aktu notarialnego. Umowa ostateczna przyrzeczona zawsze zawierana jest w formie aktu notarialnego. Zawarte są w niej wszystkie warunki i ustalenia stron.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .

Pułapki czyhające na nas podczas współpracy z deweloperem

Aug 20

Pułapki czyhające na nas podczas współpracy z deweloperem

Kupując mieszkanie lub dom za pośrednictwem dewelopera zawieramy umowę na kupno naszego domu, który staje się nasza własnością dopiero po jakimś czasie. Przy takiej umowie deweloper nie jest tylko częścią umowy, ale przede wszystkim na nim spoczywa obowiązek i odpowiedzialność budowy naszego domu. Największą niepewność mamy w czasie oczekiwania pomiędzy podpisaną umową a ukończeniem budowy. Dobrze stworzona umowa jest podstawą do udanej transakcji. To właśnie w umowie kryje się najwięcej niebezpieczeństw oraz kruczków prawnych. Wymagajmy, zatem aby wszelkie postanowienia były zapisywane w umowie. Najlepszą umową jest umowa w formie aktu notarialnego. Taka umowa daje nam gwarancję uczciwości dewelopera. Czytajmy umowy przed podpisaniem. Często zawarte są w nich kary umowne, które czekają nas np. za zerwanie umowy z deweloperem. Ważną informacją zawartą w umowie jest również kwestia oddania lokalu w terminie. Nie pozwólmy, aby był tam zapisek pozwalający na opóźnienia konkretnemu deweloperowi.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .

Czy zajmuje się deweloper?

Jan 20

Czy zajmuje się deweloper?

Pomimo kryzysu, jaki panuje na świecie branża budowlana jest dalej prężnie działającą dziedziną gospodarki. Wielu ludzi buduje domy lub chce je kupić. Coraz bardziej popularny staje się, zatem zawód dewelopera. Deweloper jest inwestorem, który inwestuje swoje pieniądze w budowę nieruchomości mieszkalnych, biurowych, handlowych itp. Lokale, w które inwestuje deweloper mogą być przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Deweloper nadzoruje proces budowy od momentu projektowania do zakończenia budowy. Może się również zajmować rozbudową lub renowacją nieruchomości. Deweloper zleca budowę firmom zewnętrznym, uważając na to by wykonanie było solidne i jak najtańsze. Najczęściej ma swoich zaufanych współpracowników, którym zleca budowę swoich inwestycji. Pracując lub chcąc pracować, jako deweloper musimy umieć zarządzać ludźmi, posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz analityczny tok myślenia. Jest to zawód wymagający dobrej organizacji. Coraz częściej deweloper odpowiedzialny jest również za zakres reklamy.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .