Kamienice w śródmieściu

Nov 14

Kamienice w śródmieściu

W dziewiętnastym wieku zaczęły powstawać w miastach niezwykle interesujące kamienice. Do tego czasu kamienice też były czymś normalnym w strukturze miasta, ale były one zupełnie inne, o czym świadczy choćby zabudowa Gdańska czy Zamościa. Wiek dziewiętnasty charakteryzuje się sporym napływem ludzi do miast. Konieczne stawało się budowanie nowych domów, w których swoje miejsce znaleźliby też robotnicy. Oczywiście kamienice nie były budowane dla robotników. Oni tylko byli dodatkowymi lokatorami. Obszerne i pięknie projektowane kamienice zazwyczaj podzielone były na pietra. Na pierwszym, najwyżej drugim, mieszkali sami właściciele kamienicy. Było to najbardziej przestronne, oświetlone i reprezentacyjne mieszkanie. Od strony ulicy, na parterze kamienicy mieściły się sklepy. Natomiast od strony wewnętrznego podwórka mieściły się mieszkania dla najbiedniejszych, w tym też mokre i ciemne sutereny. Im wyżej tym mieszkania były tańsze i mniejsze, aż po pokoiki na ostatnich piętrach, najczęściej zajmowane przez biednych studentów.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .

Nowe życie kamienic

Jun 20

Nowe życie kamienic

Kamienice święciły swój triumf w dziewiętnastym i na początku dwudziestego wieku. Były odpowiedzią na potrzeby nowych mieszkańców miasta. W okresie międzywojennym zaczęło się to zmieniać. Okazało się, że powstały nowe pomysły architektoniczne. Kamienic jest też po prostu za mało w stosunku do potrzeb. Po wojnie było jeszcze gorzej. Okazało się, że nieremontowane i zaniedbane kamienice zaczęły po prostu niszczeć. Tak to jest, kiedy nieruchomości nie posiadają swoich właścicieli. A właśnie wywłaszczone kamienice zmieniły właściciela prywatnego na państwowego. Ten ostatni nieszczególnie chciał inwestować w stare budynki, które potrzebowały sporych nakładów finansowych. Duże mieszkania w kamienicach często dzielono na niewielkie. Były też trudności z opalaniem, kanalizacją i podobnymi prozaicznymi problemami. Zdawało się, że kamienice nieodwracalnie odchodzą w przeszłość. Tymczasem w ostatnich latach widać spore zmiany w tym zakresie. Dawne kamienice zyskują nowych właścicieli, którzy przeprowadzają w nich generalne remonty i starają się przywrócić im zapomnianą świetność.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .

Kamienice dla ludzi

May 20

Kamienice dla ludzi

Rewolucja przemysłowa nie tylko spowodowała przemianę przemysłu. W bardzo dużym stopniu przyczyniła się do zmian architektonicznych. Przede wszystkim zaczęły powstawać obiekty do tej pory nieznane – fabryki. Ponieważ tych budynków nie można było umieścić w żadnym porządku architektonicznym, wzorowano je trochę zewnętrznie na pałacach. Do tego przyczynili się też sami fabrykanci, którzy chcieli wszystkim pokazać, że jest ich po prostu stać na tak wymyślne i drogie zachcianki. Drugim typem budynku, tym razem prywatnego, była kamienica. Rozwój przemysłu spowodował, że do miasta przybywało bardzo wielu ludzi. Oczywiście nie było dla nich mieszkań. Postanowiono więc dostosować typowy budynek jakim była kamienica do potrzeb nowych mieszkańców miast. Dawniej kamienica była przeznaczana dla jednej rodziny. W dziewiętnastym stuleciu zaczęto budować kamienice wielorodzinne. Nazwane były także one czynszowymi, bo mieszkający w nich lokatorzy płacili właścicielom stosowny czynsz. Czynsz zależał od wielkości mieszkania i piętra, gdzie mieszkanie funkcjonowało.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .