Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej

Nov 20

Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej

Każda zawierana umowa wiąże się z obowiązkami i prawami lezącymi po obydwu stronach podpisujących daną, konkretną umowę. Jeśli chodzi o umowę deweloperską klient ma prawo od niej odstąpić musi jednak zaistnieć, choć jeden z poniższych faktów. Odstąpić od umowy można, gdy nie zostały w niej jasno określone elementy ustalone w ustawie o umowach deweloperskich. Nieważną umową może być również rozbieżność pomiędzy prospektami informacyjnymi a konkretną umową, lub całkowity brak takiego prospektu. Można również zerwać umowę w przypadku, gdy informacje zawarte w prospektach lub ich załącznikach nie są zgodne z stanem faktycznym w dniu podpisywania umowy. Prawo do odstąpienia od umowy posiadamy również, gdy prospekt informacyjny nie posiada informacji zawartych w wzorcu prospektu, który zawsze powinien być dołączony w formie załącznika. Łamanie terminów i niedotrzymywanie konkretnych dat zawartych w umowie również uprawnia nas do zerwania takiej umowy. Będąc klientem też mamy różne swoje prawa.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .

Umowy deweloperskie nie takie trudne

Sep 20

Umowy deweloperskie nie takie trudne

Umowy deweloperskie są to umowy niestandardowe. Nie mają uregulowań prawnych ani szablonów. Każda umowa z deweloperem jest inna. Zanim zdecydujemy się na współpracę z deweloperem trzeba koniecznie przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać. Jeśli nie rozumiemy jakichś zapisków należy zwrócić się o pomoc do osoby znającej się na umowach deweloperskich. Największą uwagę trzeba zwracać na zmiany harmonogramu prac, warunki odstąpienia od umowy, zmian projektu oraz kar umownych. Wśród umów deweloperskich wyróżniamy: umowę rezerwacyjną, umowę przedwstępną i umowę ostateczną-przyrzeczoną. Umowa rezerwacyjna ma na celu weryfikacje oczekiwań oraz zakres inwestycji. Przy umowie rezerwacyjnej ponosimy koszt opłaty rezerwacyjnej, która jest kaucją-zabezpieczeniem. Umowa przedwstępna to już umowa zobowiązująca do zawarcia umowy ostatecznej. Nie jest wymagana tu forma aktu notarialnego. Umowa ostateczna przyrzeczona zawsze zawierana jest w formie aktu notarialnego. Zawarte są w niej wszystkie warunki i ustalenia stron.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .