Obowiązki ciążące na właścicielu nieruchomości

May 20

Obowiązki ciążące na właścicielu nieruchomości

Bycie właścicielem nieruchomości wyznacza nam swoje prawa jak i obowiązki. Z tym tytułem wiążą się nie tylko przywileje jak np. czerpanie korzyści finansowych. Na właścicielu ciąży przede wszystkim obowiązek regularnych kontroli technicznych budynku. Kontrole techniczne koniecznie muszą być przeprowadzane przez specjalistów posiadających uprawnienia w tym zakresie. Kontrolerów właściciel musi znaleźć sami i sam zlecić im zakres kontroli. Wymagane jest od niego dbanie i ewentualne naprawy czy konserwacje techniczne tak, aby stan techniczny budynku nie zagrażał jego mieszkańcom. Właściciel zobowiązany jest o dbanie o porządek na terenie posesji ora wokół niej. Każdy na własny koszt musi usuwać z chodników przynależnych do posesji śnieg i lód w czasie zimowym, opadłe liście w czasie jesiennym a w czasie letnim pozostałe nieczystości. Każdy budynek musi być podłączony do kanalizacji sanitarnej. Sam właściciel musi zadbać również o wywóz śmieci z jego posesji oraz za ich segregację. Za uchybienia w obowiązkach lub brak ich spełniania na właściciela mogą być nałożone kary. Za zaniedbanie porządku grożą sankcje o charakterze administracyjnym lub karnym. Za zaniedbanie kontroli lub narażenie lokatorów na niebezpieczeństwo właściciel może podlegać karze grzywny, ponieważ jest to wykroczeniem.

Czytaj dalej Tagi wpisu: , .