Architekci – kreatorzy przestrzeni.

Każde miejsce w Polsce ma swoją własną architekturę, swój własny styl i swoją własną kreację przestrzeni. Architektura wielu polskich miast i miasteczek uwarunkowana jest zarówno historycznie jak i geograficznie. Dotyczy się to oczywiście budynków obecnych od lat. Ale jeśli chodzi o te, które budują się dopiero teraz to najważniejszą rolę odgrywają tutaj architekci. To właśnie …